Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

23%

23.00%

Bắc Mỹ

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

20%

20.00%

Châu Đại Dương

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

16%

16.00%

Tây Âu

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

10%

10.00%

Trung Đông

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

6%

6.00%

Nam Mỹ

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

6%

6.00%

Bắc Âu

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

4%

4.00%

Trung Mỹ

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

3%

3.00%

Đông Âu

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

2%

2.00%

Đông Nam Á

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

2%

2.00%

Châu Phi

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

2%

2.00%

Đông Á

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

2%

2.00%

Nam Âu

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

2%

2.00%

Nam Á

(Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ 23.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Châu Đại Dương 20.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Tây Âu 16.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Trung Đông 10.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Nam Mỹ 6.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Bắc Âu 6.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Trung Mỹ 4.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Đông Âu 3.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Đông Nam Á 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Châu Phi 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Đông Á 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Nam Âu 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Nam Á 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Thị trường trong nước 2.00% Packaging Boxes/Gift Box/Shoe Boxes/Pizza Box/Fruit Box/Paper Boxes/Custom Packaging/Cardboard Box/Shipping Boxes
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 98.00%

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: Above 50 People
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 02739345
Gửi email cho nhà cung cấp này